Insändare Det är otroligt tröttsamt och frustrerande att läsa om alla dessa båt- och motorstölder som sker i våra uppländska vatten – år efter år. Detta återkommande fenomen är bland de säkraste vår- och sommartecken vi har nu.

Ligorna som drar runt och gör det här är förvisso rutinerade och skickliga, men tillvägagångssättet är nästan alltid likadant. Det borde därför, om man från polisens sida lägger manken till, vara enkelt att identifiera mönster för att kunna minska det här rejält.

Jag ställer mig därför frågande till om polisen överhuvudtaget bryr sig om dessa brott? Finns det någon plan att rätta till problemet? Finns det inga ambitioner att kunna förebygga stölderna och till och med gripa någon på plats istället för att hoppas på någon stackars båtägares egna GPS-sändare lyckas hitta en container med motorer på en lastbåt?

Med mer initierad övervakning och spaningsarbete, borde man på ett strategiskt sätt kunna placera ut till exempel kustbevakning så att de, eller patruller från land, kan ingripa innan stölden slutförts och ytterligare en svensk sommar- och semesterdröm gått i kras. De är redan för många för drömmar som gjort det.