Insändare Jag håller med Lars Secher (UNT 14/8) om att många hus i Uppsala är fula och byggs alldeles för tätt. Däremot delar jag inte åsikten att friställa åkermark för att bostäder ska bli lägre och glesare. På grund av ett varmare och torrare klimat står vi snart inför en brist på livsmedel. Exploateringen av jordbruksmark måste i det snaraste stoppas, vi måste värna om den bördiga marken som finns på många ställen i Sverige.