Insändare Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade att ge äldreomsorgen ett sparkrav och att man måste göra prioriteringar och neddragningar under 2019. Sparkraven på äldreomsorgen är inte nytt utan så har skett under de senaste åren, trots att den äldre generationen blir fler och fler.

Samtidigt som detta har skett under en längre tid så sker just nu en ”uppdatering” av Gula stigen från Malma Äng och 3,5 kilometer söderut. Genom att lägga på ett lager fin sand ovanpå den välgjorda ytan. Som skattebetalare har jag ytterst liten, ja egentligen ingen alls, förståelse för det här arbetet. Här ska vi, enligt arbetsledare från Uppsala kommun, lägga ned 500 000 kronor på ett helt onödigt arbete då cykel- och gångvägen redan är i utmärkt skick.

Befintligt underlag är belagt med grus av 0/16-storlek och är synnerligen lämpligt för hundpromenader och cykling. I händelse av att det skulle behövas jämna till ytan hade det förmodligen räckt med att köra en liten vält en till två gånger per år. Då löser man eventuella problem till en mycket marginell kostnad.

Vem har ansvaret för att det sker ett slöseri med skattemedel på nuvarande vis? Är det politiskt eller på tjänstemannasidan? Oaktat så måste någon klok och förståndig chef stoppa detta vansinne med våra skattemedel och se till att en omfördelning sker till äldreomsorgen.