I dag den 26 maj skulle författaren Sven Delblanc ha fyllt 80 år. Han föddes i Swan River i Manitoba i Kanada, men alla som har läst något av hans alster förknippar honom med antingen hans barndoms Sörmland eller vuxenlivets Uppsala.
Hans upplevelser i trakterna kring barndomens Trosa känner vi genom tv-dramatiseringen av hans publika genombrott, Hedebysviten. Men hans författargärning är starkt förknippad med Uppsala. Här skrev han sina romaner, dramer, artiklar, brev och artiklar. Sven Delblanc intar genom sin i alla avseenden rika produktion en plats som en av Sveriges största författarprofiler. Därför är han värd att få en egen gata uppkallad efter sig i Uppsala.

Med anledning av Sven Delblancs födelsedag skrev jag till namngivningsnämnden i Uppsala kommun i januari i år, i akt och mening att få denna att uppkalla en åtminstone en gatstump, efter denne, vår kanske störste efterkrigsepiker. Min ansökan bar titeln ”Giv åt Delblanc en gatstump även” efter en parafras på ett citat av Runeberg– en författare som, utan Uppsalanknytning, givit namn åt en av stadens gator.
I min ansökan vari jag föreslog en gatstump utanför nuvarande filologen, närde jag en förhoppning om ett raskt beslut, men nu verkar det som om tiden har runnit ut – för denna gång. Men det jag skrev då anser jag håller streck än mer i dag.

Då skrev jag också detta: Sven Delblanc framstår som en av de allra största författarna i svensk efterkrigslitteratur. Därför anser jag personligen, och säkert många med mig, att det nu är dags att hedra honom med en egen gata.”
En passage från Villavägen, med kyrkogårdsmuren på ena sidan och de humanistiska institutionerna på den andra, kunde vara ett mycket lämpligt val – ett gångstråk som på något sätt balanserar och illustrerar denne mångskiftande författare, med sin mångomtalade svartsyn som ofta genomlyses av en burlesk humor.
Med Svens födelsedag i åminne vill jag därför ännu en gång påminna Uppsala om att en hyllning aldrig kan komma för sent.

Axel Sjöstedt
Uppsala