Insändare Replik på Bozze Lindbergs replik 7/2 om Tierpsvargen

Bozze vet hur vargfrågan i Tierp borde ha skötts. Men han talar inte om varför han anser det närmast otroligt att vargen skulle döda ett barn. Otaliga tragiska händelser i länderna öster om oss vittnar om att det är fullt möjligt. Varför tror Bozze att de svenska vargarna beter sig annorlunda än artfränderna österut?

Bozze hävdar att ”människor som Lennart” inte har någon annan lösning på problemen än att ”döda allt som är potentiellt farligt”. Bozze ser Lennarts formulering som ett retoriskt lågvattenmärke och sänker själv nivån ytterligare en bit.

Att Lennart inte anser det meningsfullt att flytta vargen kanske beror på att han vet varför försöket att flytta den så kallade Junselevargen fick avbrytas efter en rad dyra misslyckanden.

Möjligen har Bozze rätt när han antar att vargen hängt med om man flyttat bytet. Kanske hade den gjort det och kanske hade den ätit upp rådjuret men sedan hade den antagligen återvänt eftersom den lärt sig var det finns mat att hämta.

De som skall bedöma om det var rätt eller fel att skjuta vargen bör lämpligen ta del av Calgaryprofessorn Valerius Geists beskrivning av hur vargen närmar sig människan i sökandet efter bytesdjur.

Och den som vill veta mer om vargens härjningar i Finland och i ryska imperiet under senare århundraden bör studera Jan Särnesjös dokumentation.

Det mesta som är värt att veta om vargen finns att hämta i en förnämlig databas den dag Bröderna Grimms sagor känns otillräckliga som referensbibliotek.

Men Bozzes mor har rätt: Rödluvan och vargen är en saga, hade det varit verklighet hade berättelsen sannolikt fått ett sorgligt slut.