insändare Stort tack till Uppsala kommun som gjort fina skidspår i Årstaparken. Nära och säker miljö. Sträckan är cirka 2–3 km, men kan förlängas med spår ut mot Vedyxaskogen.

Jag mötte inga ungdomar eller barn i spåren under februarilovet. Vi var några tappra pensionärer som njöt i solen. Hoppas verkligen att den fina naturen mellan bostäder och skolor får vara kvar och inte förtätas med höghus!

Vi har också fina gång- och cykelvägar som plogas och sandas bra. Lite beröm behöver vi se bland alla klagomål tycker jag.