Insändare Jag vill rikta ett stort tack till ledning och personal på Gottsundaskolan i Uppsala.

Att mötas av nyheten i måndags morse att Gottsundaskolan stod i brand och inte gick att rädda var overkligt.

Vilken tragedi. Vilken sorg. Tankarna gick till personalen – hur ska de orka?

Men de har orkat. Och agerat på ett fantastiskt sätt.

Som förälder till barn i Gottsundaskolan vill jag säga tack!

Tack för att ni har hanterat denna händelse föredömligt.

Er arbetssituation just nu är obeskrivlig och måste vara närmast outhärdlig, men ni har löpande skickat ut klar och tydlig information till oss föräldrar om läget.

Ni har organiserat olika aktiviteter för eleverna och ni har sett till att de kan samlas varje dag i Gottsundakyrkan för en gemensam start på dagen och för frågestund med polisen.

Tack även till andra personer och organisationer har ställt upp och hjälpt till för att organisera denna första vecka av kaos;

Turbo aktivitetscenter som direkt ställde upp med att låta alla elever vistas där en hel dag i tisdags.

Alnäs där eleverna får vistas en dag för friluftsaktiviteter – och många fler…