Insändare Efter några år  med mer eller mindre turbulens efter sammanslagningen med Västerleden har S:t Iliansskolan börjat landa i ett lugn. Det beror säkert på flera faktorer men en faktor är att skolan har lite färre elever vilket gör att det inte är så trångt på de allmänna utrymmena. Tidigare uppstod konflikter och bråk när alldeles för många elever befann sig på för små ytor såsom centralkapprum och matsal. 

En annan framgångsfaktor kan vara att stadierna är uppdelade på varsitt våningsplan, det finns tre våningar och tre stadier. Stadierna har samma våningsplan under sina tre år på skolan, samma skåp och hemklassrum. Det ger trygghet och möjligheten är större att de kan umgås med sina kompisar sedan tidigare skolor även om de inte går i samma klass. De träffar på varandra i korridorerna. 

Nu diskuteras att Rombergaskolans mellanstadium ska till Ilian och ta ett av våningsplanen vilket innebär att ett stadium (7:orna?) kommer att få delas upp på de två kvarvarande våningsplanen. Då försvinner tryggheten för dessa elever att få vara med kompisarna i samma ålder. Eller ska man dela på de äldre årskurserna som har gått i sin korridor 1 eller 2 år tidigare.

Det kommer också att återigen bli trångt i de allmänna utrymmena med risk för att konflikterna kommer att öka igen. Matsalen kommer inte heller att räcka till för alla elever. På fredagarna när flera landsortsskolor är på Ilian för att ha språk/slöjd och hemkunskap är det redan så fullt i matsalen att elever får i sitta i centralkapprummet och äta. Hur löser man det till nästa läsår?

En annan fundering är om man tänkt långsiktigt, just nästa läsår är det en liten barnkull som kommer men inom de närmaste åren är det större barnkullar som ska till Ilian. Vad gör man då, ska ett stadium gå på en annan skola? Eller ska  man flytta runt Romberga igen? Vilket år planeras nya skolan vara klar? Och ska upptagningsområdena ändras?

Ytterligare en aspekt är segregationen, ett av Anders Härdeviks mål är att minska segregationen som nu råder på Enköpingsskolor. Denna flytt innebär en ännu större segregation bland skolorna. Har man tittat på möjligheterna att till exempel flytta några förberedelseklasser till Munksundsskolan eller landsortsskolorna för att öka integrationen? 

Sen funderar jag på om man informerat Rombergaskolans vårdnadshavare om att möjlighet finns att söka till friskolor där det kanske finns platser. Har kommunen tittat på möjligheten att hyra in sig i till exempel Entréskolans lokaler. Att det inte är en kommunbyggnad kan ju inte vara ett problem då kommunanställda vuxna är inhyrda i privata lokaler.

Så ett råd till analysgruppen och övriga som har tittat på denna eventuella flytt, tänk om, tänk långsiktigt och tänk på för och nackdelar för alla inblandade skolor.