insändare Apropå meningslöst oljud som läggs på det talade ordet i radio och tv (insändare i UNT 10/1). Under lång tid har jag försökt få någon ansvarig att offentligt förklara för alla oss som störs av eländet vad det är för vits med att göra så här. Ännu har ingen svarat vilket tyder på att de själva inte vet eller förstår varför. Det ger ett intryck av att dagens ljudtekniker beter sig som småbarn och leker med en massa knappar ”för att det är häftigt”. Det som sägs är oväsentligt i deras sinne.