Insändare UL hävdar att det blir en tidsvinst genom att en hållplats dras in. Någon närmare motivering för detta orättvisa och betydelselösa påhitt har jag inte sett. UL vägrar inse att varje indragen hållplats är en försämring för oss passagerare som busstrafiken väl är till för. Ge oss hållplatserna tillbaka!

Jag har räknat ut den tid det kan ta för en buss att bromsa in och sedan fara iväg från en hållplats minus den tid det tar att bara passera hållplatsen. Jag använde formlerna för hastighet och sträcka vid likformig acceleration. En mjuk körning med 40 meter inbromsning eller acceleration från/till 40 km/h ger en tidsvinst på 7,2 sek plus den tid bussen står stilla vid hållplatsen.

Den enda tidsvinst som fysiskt kan härledas till en indragen hållplats är alltså sju komma två sekunder!

När bussen står stilla vid hållplatsen uppkommer inga tidsvinster. Dörrarna öppnas, passagerarna går av och på, dörrarna stängs – det är kollektivtrafik. Nu är det passagerarna som fördröjer bussen men deras antal är lika många på en given busstur oavsett hur många platser bussen stannar på, eller? Saknar man en indragen hållplats får man palta sig till nästa.

Tar det kortare tid för tjugo passagerare att kliva på tio var vid två hållplatser jämfört om de är fem var vid fyra hållplatser? Jag är skeptisk! Skulle tro tvärtom.

Om jag får tillbaka min hållplats blir bussresan 5 minuter kortare, den tid jag nu går till en avlägsnare hållplats. De där sju sekunderna jag vinner för att bussen kör förbi en indragen hållplats kan jag vara utan.