Insändare Gottsunda boulehall är ett kärt tillhåll för många pensionärer. På fredagarna bjuder PRO:s och SPF:s bouleföreningar in till pensionärstävling för tremannalag i boule. Tävlingen pågår i tre-fyra timmar och är en av pensionärernas populära höjdpunkter under veckan.

Det finns en hake, bestående av ett uppsatt anslag som tillåter högst 100 personer att vistas i hallen.

Det betyder att de bara kan spelas på 16 av de 24 banorna, många får därför inte tillfälle att delta i tävlingen (såvida man inte bryter mot lagen). Orsaken är att fastighetsägaren har bestämt tillåtet antalet spelare, och tyvärr inte tagit hänsyn till att brandsäkerheten uppfyller kraven flerdubbelt.

Boulehallen kan enligt gällande brandskyddsregler tillåta att mångdubbelt fler än 100 personer umgås i den samtidigt. Om kommunen vill värna om de äldres fysiska aktivitet och gagna socialt föreningsliv finns här en mycket enkel insats att göra: Se till att antalet hundra ändras till vad brandskyddsreglerna tillåter.

Låt oss boulevänner spela så många som får plats och ge också möjlighet för åskådare att komma –få brandskyddsföreskrifterna tillrättade!