Språk Begreppet tjänsteman är vedertaget och “man” står för människa och behöver då inte ändras till “ person”.

Avses en namngiven tjänsteman , så får man (människan) upplysning om kön och ett konstruerat problem är löst.