Insändare Vi är glada över att Uppsala kommun rustat upp Storvads badplats till ett populärt utflyktsmål. Varför har man inte samtidigt gjort något åt trafikfaran så vi slipper ta bilen till stranden?

Fem ideella föreningar i Gamla Uppsala skickade gemensamt in en skrivelse till Gatu- och samhälls­miljönämnden för över ett år sen med förslag att bygga en gång- och cykelväg till Disagården och Storvad. ­Efter påminnelser så anlitade nämnden en konsultfirma som lämnade ett förslag i höstas. Vid vår förfrågan nu i juni får vi beskedet att man ska göra ytterligare en förstudie, som kanske startar om ett år, som i sin tur kanske leder fram till en projektering, som kan leda till att bygge av gång- och cykelväg kan starta tidigast 2020 eller 2021.

”Anledningen till att projektet dröjer är att det inte har fått en högre prioritet i relation till andra planerade investeringar.” I klartext är alltså den nyss avslutade ombyggnationen av den endast 7 år gamla gång- och cykelvägen längs Vattholmavägen viktigare! Detta trots att det dessutom redan finns fina gång- och cykelvägar både öster och väster om Vattholmavägen. Än värre är att Trafikverket nu på kommunens uppdrag anlägger en fjärde, parallell gång- och cykelväg på den tidigare banvallen för hundratusentals kronor. Detta istället för att berika miljön och spara pengar genom att låta rälsen ligga kvar och köpa några dressiner för ett upplevelsefyllt trampäventyr från Gamla Uppsalas pittoreska station.

Denna misshushållning med resurser och utarmning av miljön leder till att gång- och cykelvägen längs Ärnavägen till Disagården och Storvad nedprioriteras. För att bortförklara att fadäsen med att tvinga ut oskyddade trafikanter på Ärnavägen så hänvisar man till Disavägen. Men även Disavägen saknar gång- och cykelväg, har mycket trafik och är ändå smalare än Ärnavägen. Läget förbättras inte ett dugg av att man planerat en gång- och cykelväg längs Disavägen sedan två decennier sedan. Inte undra på att det inte finns pengar till gång- och cykelvägar där de verkligen behövs när alla resurser läggs på dyra konsultstudier och in­effektiv byråkrati. Samt på ”puckelpister” för bilisterna så trafikflödet störs och hantverkare och andra som måste ha bilen i arbetet hindras i sin yrkesutövning. Vilket parti kan få ändan ur vagnen och bygga en gång- och cykelväg till Disagården och Storvad istället för tom retorik om Uppsala som en bra cykelstad.