Insändare Det finns tre goda anledningar för människor att välja att inte äta kött eller dricka mjölk.

Den första är djuren som lever sina liv i djur- och köttindustrin. Dessa är ofta så kallade högre däggdjur, med väl utvecklade känslor och stor sinnesnärvaro, som lever under mycket grymma förhållande.

Den andra anledningen är naturen, då dagens djur- och köttindustri globalt släpper ut mer växthusgaser än hela världens samlade transportindustri inklusive alla bilar och all flyg- och båttrafik.

Den tredje är av omsorg om sin egna hälsa, då vi människor inte är skapade att äta stora mängder kött eller mejeriprodukter.  Vi dör i förtid av det.

Det är lätt att låta sig luras av djur- och köttindustrins kampanjer, men sanningen och konsekvenserna av att äta kött- och mejeriprodukter för djur, natur och den egna hälsan kan bli så allvarliga att valet bör grundas på information från flera källor.