Insändare Hörde idag på nyheterna att Transportstyrelsen vädjar till förare av tunga fordon att köra saktare. Detta med anledning av uppgiften att en stor del av yrkesförarna kör alldeles för fort.

Detta med yrkesförarnas höga hastigheter kan jag verkligen bekräfta då jag sommartid kör omkring med husvagn.

Jag försöker då köra lagenliga 80 km/tim vilket också gäller långtradare, men dessvärre fungerar inte det då jag hela tiden blir upphunnen av långtradarekipage som sällan kör saktare än 95 km/tim. Därför tvingas jag ofta att bryta mot lagen för att inte bli ett hinder som i sin tur leder till farliga omkörningar.

Min fråga blir också: hur har ni tänkt att nå alla de utländska förare av tunga fordon?