Insändare Re artikeln ”Man kan må bra och oroa sig för klimatet” i UNT 12 Maj 2019...

Artikeln behandlar den inflammerade klimatfrågan och klimatfrågans psykologi. Jag lämnar psykologin därhän, anser knappast att det är en vetenskap. Vad det gäller klimatfrågan, citat ”Klimatfrågan är en naturvetenskaplig fråga” . Det är sant, men det vore klädsamt att informera om att forskarsamhället är splittrat, det finns vetenskapligt grundade invändningar mot den som vetenskaplig sanning kolporterade alarmismen, mot det som alltmer blivit en tro,

Som ett sorgligt faktum kan man också se att det på Chalmers finns ett center för studier av klimatskeptiker, alltså sådana underliga djur som jag.

Jordens klimat är ett komplext och kaotiskt system, som inte beskivs med slagordsfysik. Det vore lämpligt att UNT även publicerar artiklar som är kritiska mot den så kallade klimatalarmismen.Journalistik skall beskriva och analysera olika ståndpunkter, ensidig information tenderar till propaganda, ett ord med mörka associationer.

Så kom då ytterligare en drapa från Uppsalainitiativet, om klimathotet . UNT:s publiceringspolicy här är väl närmast att hänföra till ”hets mot åsiktsgrupp”, nämligen så kallade klimatskeptiker.

Vetenskap är förenklat att formulera hypoteser eller teorier och verifiera dessa via upprepade experiment under identiska betingelser. Det senare är väsentligt. Av lätt insedda skäl är då klimat och till exempel ekonomi svåra att tampas med då vi inte kan köra tid reversibelt, inte ens parallella universa skulle hjälpa. Därtill är klimatet kaotiskt och mycket komplext. Och därför råder det, tvärtemot vad ”alarmisterna” påstår, inte enighet i forskarsamhället om kommande katastrofer, .

Som Mark Twain sade,” Inget är så svårt att förutsäga som framtiden”. Gäller i högsta grad klimatet.

Alarmisternas reträttpost, när en sådan erfordras tenderar att vara försiktighetsprincipen, alltså att vi skall räkna med (nästan) det värsta. Detta är också omdiskuterat, med stora ekonomiska investeringar på osäker grund se t ex Björn Lomborg.

Vår klimatförorsakade undergång har dock under senare decennier föutsagts ett antal gånger, för det mesta med 10 års nådatid, ett bra tidsspann av lätt insedda skäl. Tyvärr har alla dessa event gått mig förbi, lovar på heder och samvete att vara mera uppmärksam i framtiden (om den finns)

Skämt åsido: Jag tycker UNT i klimatfrågan mera ägnar sig åt aktivism i stället för gammal hederlig journalism. Jag anser detta oanständigt för en tidning som UNT, huvudmediet i en välrenommerad universitetsstad.