Politik Det diskuteras om Maria Wetterstrand är jävig och vem i så fall har gjort fel, politiker eller tjänstemän.

I en intervju förklarade Maria W – en person som jag uppfattar som mycket duktig och förtroendeingivande - att det företag som hon sitter i styrelsen för samt äger aktier i, först i februari fattade beslut om att starta produktion av en komponent till flygbränsle. Detta leder till att under utredningens gång fanns det ingen produktion och inget jäv.

Jäv eller inte, men med hennes kunskaper om utredningen får uppenbarligen bolaget som hon har starka band till information som andra inte får.

Det finns starka skäl att tro att hennes roll som utredare med den kunskap som hon besitter, påverkar bolagets beslut om tillverkning.

En statlig utredare får rimligen inte gynna enskilda bolag.