Insändare I sin replik på min insändare undviker Sabina Joyau från Vårdföretagarna nogsamt det lilla ordet vinst.

En tillfällighet? Nej,inte alls tror jag. Vården,skolan, äldreomsorgen är i kris – för att inte säga sönderfall – och en alltmer pressad personal sjukskrivs och bränns ut.

LÄS MER: "Uppsala behöver privata aktörer"

LÄS MER: "Mota ut plundrarna ur vår välfärd"

I denna verklighet behöver vi enligt Sabina Joyau ännu mer privatisering av samhället.

I bjärt kontrast till denna inställning står den rapport från finansdepartementet ”ESO” som övertygande sågar den förda privatiseringspolitiken och dess ideologiska grund.

Storföretag och banker gör stora vinster, Sverige är rikt som aldrig förr.

Jag menar att Uppsalas äldre har rätt till en offentligstyrd omsorg som går att lita på,och som styrs av mänskliga behov, kapitalet får klara sig på egen hand.