Insändare Det är nu tredje året i rad som bevattningsförbud råder i Lövstalöt och Bälinge.

Vad gör Uppsala kommun åt detta? Försöker man hitta någon ny vattentäkt?

Innan man hittat och fått i gång en sådan, bör det inte beviljas några nya bygglov här ute. Man har tydligen borrat här i Lövstalöt och frågan är om man hittade någon ny vattenåder? Är kommun beredd att köra vatten hit om det skulle sina ?