Stadsmiljö Vintern 2018 inhägnades en del av cykelparkeringen på Norrtäljegatan. Skräp och diverse saker från arbeten på Vaksalatorg placerades där. En fråga till folk som arbetade med förflyttningen besvarades med att det bara gällde en tillfällig förvaring. En tydlig skylt sattes sedan upp med upplysning om att allt skulle vara återställt den sista mars.

Den sista mars kom. Det enda som hände var att en ny skylt sattes upp, där slutdatum för förvaringen tagits bort. Ett telefonsamtal till kommunen besvarades med att det som nu gällde var den sista augusti.

Man kan inte låta bli att undra.

Hur länge skall alla som bor i området, alla som passerar på väg till tågen, alla som brukar parkera sina cyklar där behöva ha ett stort upplag av diverse stenförpackningar med mera för ögonen?

Nog måste det finnas mer lämpade platser för sådant än en cykelparkering intill resecentrum i Uppsala stadskärna.

Snälla, tag bort förvaringen nu!