insändare Kommunfullmäktige beslutade 1 februari att samlokalisering av växelvårdsplatser och korttidsplatser demens ska koncentreras till Linné vårdboende. Detta innebär i praktiken att hela plan 4 på Linné, där enbart mycket sjuka, mycket dementa, många permanent sängliggande, kommer att tvingas flytta med kort varsel. Detta har inneburit stor oro bland de gamla, och ingen vet vart det bär hän. Sannolikt stoppas de in en här en där, på olika vårdboenden i Uppsala.

Ett mycket omänskligt och mycket förhastat beslut, vilket snarast bör rivas upp!