Insändare Framkomlighet och säkerhet i trafiken kräver noggrann planering och styrning av vägarbeten och byggnadsarbeten. I Uppsala sker dessa arbeten i anarki mellan kommunens nämnder och styrd av entreprenörernas logistik för bekvämaste utförande.

Några exempel av otaliga:

Gång/cykelvägstunneln under järnvägen i Skolgatans förlängning spärras av (oktober-november 2017) i över två månader för arbeten som försämrar vinterunderhåll och i onödan hindrar genomfart. Arbetstid: 200 timmar (25 timmar/ vecka under 8 veckor) avspärrningstid: 1344 timmar (8 veckor).

Snabbcykelled/gångväg från Gamla Uppsala till Centrum – avspärrning Vattholmavägen och vägen längs Gamla Uppsalagatan och järnvägen mot resecentrum. Tvingar cyklister och gående att korsa Vattholmavägen två gånger på ett mycket trafikfarligt sätt. Avspärrning planerad för mer än 2 år från november 2017?

Gång/cykelvägen söder stadshuset mot resecentrum saknar beläggning 11 år efter att resecentrum invigts – Varför?

Vaksalagatan vid Kvarnen - Konsert och Kongress – Varför tar det 2 år att bygga om en vägsträcka på 100 m?

Forumtorget, Klostergatan...?

God trafiksäkerhet och mindre utsläpp av skadliga avgaser kräver bästa möjliga framkomlighet och noggrann styrning av hur renovering och nybyggnation vid och av gator och gång/cykelvägar planeras och utförs.