Insändare Med anledning av insändaren ”Ge klart besked om vårdcentralen i Östervåla” (UNT 31 augusti) och en del rykten på sociala medier kommer här besked från Region Uppsala i sakfrågan. Den befintliga vårdcentralen vattenskadades i november 2014, och verksamheten har därefter bedrivits med en modullösning för vårdcentralens vidkommande (Folktandvården är kvar i sina tidigare lokaler). Detta är inte en långsiktig lösning.

I februari i år har investeringsrådet fattat beslut om att Fastighet och service ska ta fram en fördjupad förstudie över vårdcentralen i Östervåla, med två alternativ. Antingen ett återställande av den gamla vårdcentralen, eller en nybyggnation. Det är dessa två alternativ som är tänkbara. Förstudien kommer att bli klar under hösten eller vintern. Någon nerläggning av vårdcentralen i Östervåla är inte aktuell.