Insändare I slutet av april och början av maj så vårdades jag på infektionskliniken på grund av en allvarlig infektion. Jag var där i 8 dagar och jag fick jättebra vård och jättebra bemötande.

Dessutom har maten förbättrats sedan jag sist låg inne och man har många val. Så vården och behandlingarna är jag jättenöjd med.

Jag har dock en liten fråga och det handlar om varför man nu blandar män och kvinnor på salarna. Jag vet att det inte är ett nytt fenomen men jag tycker att det gör sjukhusvistelsen mindre bra.

När jag kom till salen fanns det inte någon skärm mellan oss på grund av att skärmen var trasig. Det kändes inte så bra. När nästa person kom så bad jag att man skulle hämta en skärm vilket man gjorde. Under min vistelse så byttes min rumskamrat tre gånger och det var alltid en man. Den dag jag skulle åka hem så kom den fjärde mannen !

Under en tidigare sjukhusvistelse delade jag en fyra sal med en muslimsk kvinna och två män. Kvinnan tyckte var obehagligt att det var män på salen.

De män som jag delade rum med var trevliga och vi pratade lite grann men det kändes trots det inte bra. Jag vet inte om detta är ett vanligt fenomen på alla sjukhus och kliniker i Sverige och jag undrar lite vad man för anledning att göra på detta vis?