Insändare Doktorspromotion 1/6 i Universitetshuset. Ingen rapportering från UNT. Denna promotion har pågått oavbrutet sedan 1595.

Det är det inte många som slår.

Men UNT hade brist på reporter vid detta tillfälle.

Jag är mycket besviken på Er! Hade en dotter som fick hatten. Hoppas att namnen kommer ut i UNT.

Det var 166 st doktorer och 30 st jubilardoktorer.

SVAR:

Inför årets promotion gjorde vi en stor intervju med två av de jubeldoktorer som promoverades. Med de uppdrag vi behövde lösa utifrån den personal vi hade i tjänst fredagen när promotionen ägde rum valde vi att skicka en fotograf till Universitetsaulan. Det gav massor av bilder som publicerades på unt.se

Om just din dotter var med bland dessa vet vi inte, Men titta gärna på vår sajt!