Trafik Såg att Gnistarondellen har (åter)invigts på sedvanligt vis efter en ansiktslyftning. I detta fall är det nog mer än en ansiktslyftning eftersom avsikten var att göra den “spektakulär” i akt och mening att passerande skall bli imponerade. Må vara hur som helst med det men lång tid har det tagit och med säkerhet har det kostat en massa pengar, pengar som tas ur kommunkassan och därmed skattepengar.

Nu läser man dagligen hur kommunen saknar pengar till verksamheter som utifrån sett tycks vara betydligt viktigare för kommuninnevånarna än en spektakulär rondell vid infarten till Uppsala.

Så min undran är hur man från kommunens sida motiverar kostnaden (antal miljoner) för satsningen på en spektakulär rondell.