Insändare Sossarna (och Miljöpartiet) säger sig värna om grönområden och parker i Uppsala. Men i praktiken gör man precis tvärtom!

Låt mig ta tre exempel.

Odinslund, en av landets få bevarade miljöer med anor från 1200- och 1300-talet med unika byggnader ska bebyggas med ”glashus” och träden försvinner.

Seminarieparken, den enda befintliga parken inom området ska bebyggas med höghus och grönskan tas bort.

Eriksberg, det bostadsområde som enligt mitt tycke är det mest harmoniska som har byggts i Uppsala, med bevarade berg, vacker furuskog och väl placerade byggnader i rätt skala.

Protesterna mot dessa byggplaner har varit oerhört starka under lång tid. Ett antal överklaganden har inte hörsammats.

Men Erik Pelling (S) hör ingenting. Någon mer döv sosse får man leta efter.

Uppsala har enorma områden byggbar mark. Almunge, Bälinge, Björklinge, Gunsta, Vänge, Jälla och så vidare. Alla dessa orter med cirka 30–40 minuters resväg till centrum med buss eller bil. Varför envisas med att all nybyggnation ska förtäta centrumkärnan?

Och var har oppositionen hållit till under perioden 2015–2018? Vad har Centern, Liberalerna och Moderaterna för uppfattning i bebyggelsefrågor? Tystnaden talar för sig själv.

Även föreningen Vårda Uppsala blir man besviken på. Är inte Odinslund något att vårda, eller Seminarieparken?

Tänk nytt, tänk om! Gäller både kommunens tjänstemän och herr Pelling!