Bostad Svar till insändare av Göran Millbrink:

Göran Millbrink har skrivit en insändare om de nya bostäder som planeras i kvarteren kring Blodstensvägen i Eriksberg.

Förnyelsen av Eriksberg är ett exempel på de svåra avvägningar som finns att göra kring hur Uppsala ska växa. Jag är helt enig med Göran om att det är viktigt att värna den stadsnära naturen. Uppsala har enligt SCB:s statistik en relativt hög andel grönytor i staden, och en högre andel än andra kommuner som liksom Uppsala omges av jordbruksmark. Under den här mandatperioden har över ett tusen hektar mark i och omkring Uppsala skyddats som naturreservat. Det innebär att Uppsala nu har 4000 hektar stadsnära naturreservat. De gör oss unika i Sverige. Ett av dessa reservat ligger just vid Blodstensvägen.

Vi måste värna den stadsnära naturen. Samtidigt måste vi bygga bort bostadsbristen. Den är akut idag. Bristen på bostäder gör det svårt för Uppsalas växande företag att rekrytera den kompetens de behöver, den gör att studenter tvingas välja bort att plugga här, och bostadsbristen riskerar att förvärra svårigheterna att rekrytera personal till vården, skolan och omsorgen i Uppsala. Bostadsbristen pressar också upp både bostadspriser och hyror för alla som redan bor i Uppsala.

Vi måste bygga fler bostäder, men samtidigt göra det på ett miljövänligt sätt. Det är klokt att bygga där det finns närservice (affärer, skolor och träffpunkter för de äldre) och bra kollektivtrafik. Det är en anledning till att kommunen har köpt mark vid Upptågets station i Skyttorp och en anledning till att vi utreder en ny spårvagnslinje till de nya bostadsområdena i Rosendal och södra staden. Men vi behöver också komplettera befintliga bostadsområden med nya hus, inte minst i områden där det finns många barnfamiljer.

Jag är ödmjuk inför att det handlar om svåra avvägningar, och att det inte alltid går att tillmötesgå alla önskningar. Men jag är fast besluten om att fortsätta lyssna på såväl boende som experter, och att ändra planerna om det är klokt att göra det. När det gäller den planerade bebyggelsen intill Blodstensvägen kommer jag att driva att det punkthus som ligger längst in av de fem nya hus som planeras plockas bort. Då kan en större del av de skogsdungar som omger området bli kvar samtidigt som vi får ett välkommet tillskott av både hyresrätter och bostadsrätter.