Insändare Tobias Henricson ställer i sin insändare i UNT 14 februari frågor om kostnad för anställda att parkera vid Akademiska sjukhuset.

Medarbetarsituationen på Akademiska är en prioriterad fråga för den blågröna ledningen. I personalparkeringsfrågan finns ännu inte ett fattat beslut utan det är en fråga som är under beredning. Däremot finns inget förslag om en sådan kraftfull höjning som refereras till i insändaren.

Vi i det nytillträdda styret för Region Uppsala är medvetna om läget och arbetar för att hitta en lösning som tar hänsyn till såväl resor och parkering som ekonomi. Tillgängligheten till sjukhusområdet ska öka för de patienter och medarbetare i störst behov av bilen, inom ramen för en helhetslösning som även ser över smidiga alternativ för de som cyklar eller åker med kollektivtrafiken.