Insändare Leif Hägg hävdar i en insändare i UNT att föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, i vårt senaste nyhetsbrev sprider osanningar och lögner och skapar obefogad skräck om strålning och dess farlighet. Det är svårt att förstå att Leif har läst nyhetsbrevet. De frågor han lyfter i sin insändare behandlas inte alls.

I denna och åtskilliga tidigare insändare i UNT visar Leif att han tycker att strålning generellt är relativt ofarligt och att det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark alltid blir säkert. Oavsett om de barriärer av koppar och lera som ska isolera det radioaktiva avfallet i hundratusentals år fungerar.

MKG arbetar för och sam­arbetar med Naturskyddsföreningen med kärnavfallsfrågor. Detta arbete genomförs seriöst och ansvarsfullt. Att föreningarna i de pågående miljöprövningarna lyfter att det kan finnas allvarliga problem med kopparkapselns funktion beror på att vi ser att det finns vetenskapligt stöd för detta. Och att det finns eminenta svenska korrosionsforskare som framför att projektet borde stoppas eftersom det finns en risk att kopparkapslarna snabbt går sönder.

Mark- och miljödomstolen sa i början av året nej till slutförvaret av detta skäl. Strålsäkerhetsmyndigheten är inte lika orolig och anser att eventuella problem kan lösas senare, efter ett eventuellt regeringstillstånd. Det är nu regeringen som handlägger slutförvarsansökningarna. Nyligen gavs kärnavfallsbolaget SKB möjligheter att lämna synpunkter och komplettera ansökan till den 7 januari nästa år.

Därefter fortsätter regeringsprövningen av ansökan av den nya regering som tillträder i höst. Det är lätt att hitta MKG:s nyhetsbrev och vår löpande nyhetsbevakning om slutförvarsfrågor på nätet för den som vill veta mera.