Insändare Marianne Fohlström skriver i en insändare 28/2 om behovet av lägenheter till rimliga priser.

Trots att vi i Uppsala under många år varit en av de kommuner som bygger mest har vi fortfarande bostadsbrist. Men som skribenten påpekar så vi vet också att alla inte har råd med det som byggs. Utbudet på marknaden matchar inte de behov som finns hos till exempel unga, nyinflyttade och ensamstående. Det är helt enkelt för dyrt. Det är något jag tar på största allvar och därför sätter vi press för att få ner priserna.

I början av året antogs handlingsplanen Bostad för alla som innebär att kommunen ska underlätta och påskynda fler bostäder till lägre kostnad. Vi ska ställa krav på de bolag som bygger och vill bygga i Uppsala. De ska bygga till rimliga priser och de ska bygga blandat, både hyresrätter och bostadsrätter.

Målet är att vi ska bli en av de bästa kommunerna i landet på att bygga socialt hållbart med låga boendekostnader för den enskilde. Det kräver att vi politiker tar ansvar och jobbar aktivt för fler billiga bostäder.