insändare UNT:s liberala ledarsida står för tidningens åsiktsmässiga hållning. I övrigt driver inte tidningen någon egen agenda i åsiktsfrågor, varken på nyhetsplats (där artiklarna väljs ut genom nyhetsvärdering) eller när det gäller vilka annonser som publiceras.

Det innebär att UNT inte tar ställning till annonsernas budskap så länge de följer våra publiceringsregler och håller sig inom juridikens ramar. Tidningen har alltså ingen egen åsikt om huruvida man ska välja Ica eller Coop när man handlar, om man ska dricka vin, spela på kasino eller ta flyg eller tåg på semestern. Detsamma gäller UNT:s kundklubb, som är ett samarbete med erbjudanden från våra annonsörer.

Det skulle ju kunna tyckas behjärtansvärt att ”klimatanpassa” urvalet av annonsörer, men i det här fallet tycker jag att tidningens trovärdighet som spridare av det fria ordet har ett högre värde. Vi serverar läsaren ett utbud av olika åsikter (även på annonsplats) och sedan får man dra sina egna slutsatser. I grunden bygger detta på en stor tilltro till människans förmåga att tänka själv.

Samma sak gäller våra resereportage. Vi har gissningsvis många läsare som väljer att avstå flygresor av miljöskäl och samtidigt andra som fortfarande tar flyget till ”exotiska resmål”. Många drömmer sig också bort, utan att någonsin resa. Vårt mål är att ha något för alla.

Oavsett vilket så kommer vi självklart på olika vis att fortsätta spegla den viktiga frågan om klimathotet på både opinionssidorna och nyhetsplats.