insändare Svar på Maj-Lis Henrikssons insändare Vad sysslar äldrenämnden med? (UNT 21/2)

Uppsala kommun vill erbjuda en mer högkvalitativ vård och omsorg för äldre med demenssjukdom. Det är syftet när platser för växelvård och korttidsboende samlas på Nora-Linné.

Redan förra hösten flyttade Nora växelvård in på äldreboendet Linné. Brukare som vistas där och deras anhöriga har varit positiva till flytten.

Nu avvecklas Vipängens och Ödhumlas växelvård/korttidsvård för att ge möjlighet till nya platser med inriktning demensvård på Nora-Linné. Fördelen är en samlad verksamhet för växelvård och korttidsvård med demensinriktning med bättre möjligheter till samverkan mellan avdelningarna.

Förändringen berör plan 4 på Linné. Boende och anhöriga har fått information om förändringen genom brev och samtal direkt efter äldrenämndens beslut.

Vi fortsätter arbeta i dialog med boende och anhöriga, så att vi kan finna den bästa lösningen för varje person.