Insändare Nu har dom fattat posto, valarbetarna, utanför Systembolag och andra välfrekventerade näringsställen. Dom vill påminna om EU-valet. Inte ens dom som är med i leken väljer att tala om valet som parlamentsval, vilket det ju är och det är viktigt att framhålla.

EU har vi ju redan valt och någon Svexit är det inte tal om. Det är dom över- och mellanstatliga frågorna som är intressanta. Vilka frågor vi som nation vill föra till parlamentet eller ta hem därifrån.

Då blir det viktigt att få veta, eller ta reda på, vilka partigrupperingar våra parlamentariker samarbetar med.

Lika barn leka bäst heter det ju. Det finns åtta partier eller grupperingar som lever under namn som oftast är förkortningar och delvis anonyma för den som inte har ett aktivt intresse.

TT har producerat en grundläggande, kortfattad och överskådlig lista över grupperingarna men den har jag inte sett publicerad någon annanstans än i C–märkta Upplands nyheter och inte ens de lokala valarbetarna vet besked.

Det är lite märkligt och dessutom respektlöst mot väljarna.