Insändare Tack kulturförvaltningen och kulturnämnden i Uppsala för ett litet uppehåll i annekterandet av vårt gemensamma rum! Ingen utplacering av polariserande och miljödominerande så kallad konst på ett bra tag nu!

Att ni ligger lite lågt just nu när kommunvalet börjar närma sig är i och för sig ganska förutsägbart då de bland er kulturprofiler som har politiska ambitioner nog helst slipper obekväma frågor den närmaste tiden. Något i stil med en skorstens- eller DDR-monumentsdebatt just nu vore ju en förfärligt dålig timing. Snart är dock valet överstökat och den tid då ni måste spela lite ödmjuka och lyhörda över så att ni åter kan slå ett slag för den konstnärliga friheten och en ökad polarisering genom att agera allsmäktiga smakdomare med en oinskränkt makt över den offentliga miljön.

Dessvärre antar jag att det förargliga uppehållet har dämt upp ett behov att med full kraft släppa loss och ta upp striden mot vad ni ser som lite lägre stående människor i form av populister, censurförespråkare, ”förbudsivrare på yttersta högerkanten” och liknande som ibland kan ha fräckheten att sätta sig upp mot er, nästan obeskrivligt kunniga och kompetenta, tjänstemän och politiker genom att ifrågasätta ert omdöme. Får en simpel gräsrot utanför den inre kretsen komma med en liten utmaning? Vågar ni, före valet, berätta i oförtäckta ordalag vad vi har att vänta oss i den offentliga miljön den närmaste tiden?