Klädda i vinteroveraller sitter barnen i en stor halvcirkel på bänkar och marken. När solen vunnit över nordanvinden i sagan rusar alla ivriga fram till ett bord fullt av tidningspapper, pinnar, kottar, plast, muttrar, snören och tejp. De ska få tillverka drakar och fallskärmar.
Efter en stund kommer fyraårige Isak Gyllenstrand springande med en trasig fallskärm i handen.
- Den här gick sönder, säger han.

Förskollärare Anna-Greta Refai sätter fast snöret som lossnat.
Pojken tar emot den lagade fallskärmen, säger att han ska vara försiktig den här gången och skuttar i väg för att leta upp en hög plats att släppa ner den från. Valet faller på klätterställningen.
En gång i månaden har Opalens förskola en gemensam temadag för alla barnen. Det ingår i deras miljöarbete. De har fått utmärkelsen Förskola för hållbar utveckling. Dessutom har de Grön flagg från stiftelsen Håll Sverige rent. Certifiering är en sporre, ett stöd och ett sätt att visa vad man gör.

Utmärkelsen Förskola/skola för hållbar utveckling omfattar inte bara rena miljöfrågor, utan även ekonomi, livsstil, hälsa och medbestämmande. Begreppet hållbar utveckling är abstrakt och måste tas ner på en konkret nivå. Erika Harnisch, förskollärare och miljöombud, berättar vad hållbar utveckling innebär för henne:
- Att ta hand om de resurser vi har på ett bra sätt och inte slösa. När barnen blivit vuxna ska de kunna fatta vettiga beslut för att ta hand om sin omgivning. De måste lära sig att inte vara egoistiska utan känna empati och se sig som en del i helheten och veta att de kan påverka, säger hon.

För att komma i gång med ett miljöarbete och ansöka om certifieringar krävs tid att sätta sig ned och notera brister och vad man redan gör, samt att sätta upp mål. Sedan kan man aldrig slå sig till ro. Miljöutmärkelserna måste förnyas med jämna mellanrum och miljöarbetet hela tiden utvecklas. Det krävs ständig information och utbildning. Just nu går två i personalen en miljöutbildning på Naturskolan i Hammarskog.
- Man kan inte få nog med kunskaper. Det kommer ny forskning och samhället förändras, säger Erika Harnisch.
Två förskolor i Uppsala kommun har fått utmärkelsen Förskola/skola för hållbar utveckling. En gymnasieskola har nyligen ansökt, men ingen grundskola.

Bara Opalens förskola har Grön flagg, men ytterligare två har sökt. Inte en enda skola är med där. Att de är så få beror delvis på att det saknas tryck från kommunledningen, enligt Annalena Ståhl, miljösamordnare på Uppsala produktion vård och bildning.
- I kommuner där man lyckats bra med detta finns tydliga politiska beslut, ekonomiska resurser avsatta för utvecklingsarbete och processledare som driver på, berättar hon.
Annalena Ståhl tror dock att många skolor redan gör mycket för hållbar utveckling, till exempel inom miljö och medbestämmande. De mäktar bara inte med att ansöka om de miljöcertifikat som finns. Pedagogerna behöver mer stöd och utbildning, konstaterar hon.

När man arbetar med barn gäller det att tona ner katastrofscenarierna och i stället fokusera på vad man kan göra och varför man måste värna om miljön, anser Annalena Ståhl.
- Resurshushållning är en viktig del, säger hon.
Så här uttrycker femåriga Sara Gavestam på Opalens förskola det:
- Man får inte bara rita ett streck, utan hela papperet fullt. Och man ska rita på baksidan om man gjort fel. Annars kommer papperet ju att ta slut.