FN:s miljöprogram (Unep) redovisar uppgifter om ett 30-tal glaciärer i nio olika bergsområden världen över. Under 2005-2006 krympte glaciärerna i genomsnitt mer än dubbelt så mycket som 2004-2005.
Några av de största förlusterna var i Europa: i Alperna, Norden och Pyrenéerna, enligt World Glacier Monitoring Service (WGMS) vid Universitetet i Zürich i Schweiz, som genomfört mätningarna.
"De senaste siffrorna visar vad som verkar vara en accelererande trend utan något uppenbart slut i sikte," sade WGMS-chefen Wilfried Haeberli i ett uttalande.
Under 2006 minskade tjockleken med i genomsnitt 1,5 meter, jämfört med strax över halvmetern 2005. Sedan 1980 har glaciärerna tunnats ut med runt 11,5 meter och huvudorsaken har av FN:s klimatpanel angetts som mänsklig användning av fossila bränslen.

Nedsmältningen av glaciärerna hotar de miljoner människor som är beroende av smältvatten från ismassorna för dricksvatten, bevattning och kraftproduktion. Dessutom riskerar havsvattennivåerna att stiga.
Unep pekar ut de krympande glaciärerna som det tydligaste tecknet på global uppvärmning. Bland dem som krympt mest finns norska Breidablikkbrea som tunnade ut med nästan 3,1 meter under 2006 jämfört med 3 decimeter under 2005. Franska Ossoue i Pyrenéerna tappade nästan 3 meter mot 2,7 under 2005.
Av det 30-tal glaciärer som ingår i studien är det bara en som har blivit tjockare under 2006 jämfört med 2005. Det är Echaurren Norte i Chile. En del glaciärer, i Bolivia, Kanada, Indien och USA, krympte mindre 2006 än året innan.