1/ Vad är du beredd att göra för att minska utsläppen av koldioxid?
2/ Vad har du gjort hittills?


Fehri Mekadmini
1/ - Jag skulle kunna minska bilkörningen och promenera istället, något jag gjorde fram till för två år sedan då jag tog körkort.
2/ - Jag har dragit ner min elförbrukning bland annat genom att inte ha tv:n i stand by-läge. Jag tror att många liksom jag själv vill agera för miljön men behöver mer information så man vet vad man kan göra.

Sara Zarmani
1/ - En tanke är att köra bil på ett mer miljövänligt sätt. Jag fick körkort idag och ecodriving ingick i undervisningen. Jag kan även tänka mig att promenera korta sträckor istället för att ta bilen.
2/ - Jag har börjat släcka lampor för att spara på miljön.

Eva Sterner
1/ - Jag kan tänka mig att ta tåget istället för att flyga på semestern. Jag vill även lära ut till mina barnbarn hur man lever mer miljövänligt.
2/ - För att inte slösa med el fyller jag inte vattenkokaren mer än nödvändigt och jag lämnar inte elapparaterna i stand by-funktion.

Andrea-Maria Andersson
1/ - Jag skulle kunna köra mindre bil, åka mer kollektivt och köpa ekologisk mat.
2/ - Jag kan inte komma på något jag hittills gjort för att minska koldioxidutsläppen.

Maria Andersson
1/ - Jag har tänkt att byta ut min bensinbil mot en etanolbil. Jag kan även tänka mig att spara el, man behöver inte ha alla lampor tända jämt på kvällen.
2/ - Jag har köpt ekologiska kläder. De hade en kvalitet jag gillade men jag köpte dem även med tanke på miljön.