- Husdjuren kommer att må sämre, livsmedelsproduktionen hotas och folkhälsan riskeras, sade professor Ulf Magnusson när SLU ordnade presseminariet Klimatet i hetluften i Uppsala på onsdagen.
Värmestress har SLU-forskarna redan samlat på sig en hel del erfarenhet av.
- När vi exporterar våra husdjur till länder med tropiskt klimat drabbas djuren ofta av värmestress. Den minskar mjölkproduktionen och försämrar fruktsamheten, bland annat genom att försvåra produktionen av spermier.

Ännu mer alarmerande är att klimatförändringen ökar risken för nya och ovanliga infektionssjukdomar. De kan orsaka svåra lidanden hos djuren och åsamka landbrukarna stora ekonomiska förluster.
Den fruktade och plågsamma virussjukdomen Blue tongue är redan på väg hit.
- Sjukdomen kommer från Medelhavet och har spridit sig norrut. I fjol konstaterades de första fallen i Danmark. Vi vet att svinknott som sprider sjukdomen redan finns i Sverige. Det är bara en tidsfråga när vi får de första fallen.
West Nile Fever är kanske ännu allvarligare eftersom det är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan spridas från djur till människ. Från New York spreds sjukdomen över hela USA och orsakade ett antal dödsfall bland människor. Och den finns i södra och sydöstra Europa.

Ett tredje exempel är zoonosen leptospiros som orsakas av en bakterie som trivs i varmt och fuktigt klimat.
- Smittan finns bland svenska vildsvin liksom hos råttor och möss. Vi kan få utbrott bland utegrisar efter häftiga skyfall och översvämningar, sade Ulf Magnusson.
Att de här sjukdomarna kan bli allvarliga hot beror på växthuseffekten. När klimatet ändras får insekter, fästingar, smågnagare och andra sjukdomsspridare bättre livsbetingelser.

Om klimatförändringen ser till att vi inte längre har några normalkalla och snöiga vintrar får dessa sjukdomsbärare möjligheter att sprida sig norrut och överleva.
- Klimatförändringen är en ganska långsam process, men sjukdomar hos djur kan komma ganska snabbt. Bakteriesjukdomen leptospiros har vi just börjat specialstudera, sade Ulf Magnusson.