Förr i tiden var det enkelt att bli av med soporna. Det räckte med att knyta en rejäl knut på plastpåsen och sen vräka ned den i sopnedkastet. I dag har sop­hanteringen blivit betydligt mer miljöanpassad - och krånglig­are för vanliga konsumenter. Inte nog med att alla är skyldiga att sortera sitt avfall och se till att det hamnar på rätt ställe. Även förpackningarna har blivit allt fler och mer komplexa i sin uppbyggnad.

Inte sällan säljs till exempel juicer i pappersförpackningar som är klädda med en metall­folie på insidan och försedda med en praktisk pip av plast. Visst är det hygieniskt och bra, men när juicen är slut gäller det att ta fram kniven och saxen för att skilja de olika delarna åt.
Om det inte går att dela på förpackningen ger de flesta upp och antingen slänger den i de vanliga hushållssoporna eller så hamnar allt felaktigt i samma behållare.
Strikt juridiskt innebär detta att man gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, men verkställande direktören John Strand på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för insamlingen vill tona ned ansvarsfrågan.
- Du ska inte behöva använda verktyg för att dela förpackningen utan grundtanken är att de ska slängas i den behållare som motsvarar det viktmässigt dominerande material­slaget. Har du en saftflaska i glas kan du alltså låta metallringen sitta kvar när du slänger den i behållaren. Däremot ska metallkorken slängas bland metallen, säger John Strand som tillägger att om återvinningsprocessen ska fungera gäller det att materialet är så välsorterat som det är möjligt.
- Mindre mängder av fel­sorterat material går ofta att hantera med olika former av utsorterings­system, men om det blir för mycket kan det orsaka ­allvarliga störningar, säger han och tillägger att framför allt porslin som slängts i glasbehållaren är svårt att sortera ut.

Samma sak gäller kuvert som läggs i behållaren för tidningar. Om det finns klister och plastfönster kan maskinerna ta skada av materialen.
Under det senaste året har allt fler mjölkförpackningar försetts med en plastdel som sitter fast i pappersförpackningen samt en skruvkork av plast, vilket gjort att många konsumenter blivit tveksamma till hur de ska ­sortera dessa.
- Paketen ska sorteras som ­innan, det vill säga bland kartong­erna. Korken ska dock skruvas bort och slängas bland de ­hårda plastförpackning-arna. Plastdelen som sitter kvar i mjölkpaketen­ kan sitta kvar ­eftersom den ­separeras bort från pappersfibrerna­ i återvinningsprocessen, säger John Strand som menar att detta gäller generellt för alla förpackningar som består av sammansatta material.

Under de senaste åren har det riktats skarp kritik mot att återvinningsstationerna ofta är nedskräpade och att det ligger sopor utanför behållarna. John Strand menar att nedskräpningen är ett stort problem som först och främst beror på att många inte förstår eller bryr sig om hur systemet fungerar.
- En återvinningsstation är inte en soptipp utan enbart avsedd för att ta hand om förpackningar. Man kan alltså inte dumpa grovsopor eller miljöfarligt avfall och hoppas att vi ska forsla bort det. Den som gör det gör sig skyldig till miljöbrott och kan få fängelse i upp till ett år.
- För att komma till rätta med nedskräpningen satsar vi 65 miljoner om året på att städa upp kring de 5 800 stationer som finns i hela landet.