Forskarna bakom uppropet, som publiceras på Dagens nyheters hemsida, verkar alla inom litteratur-, teater- och språkvetenskap med angränsade fält. Genom uppropet vill forskarna uttrycka sin "starka oro" över Akademiens trovärdighet och framtid. "Vi tvingas konstatera att Svenska Akademien i dess nuvarande skick saknar legitimitet, och att de kvarvarande ledamöterna inte förmår bedriva verksamheten på ett värdigt och adekvat sätt", skriver de.

LÄS MER: Här kan du läsa hela uppropet på DN.se