Kultur Region Uppsala får nästan 41 miljoner kronor när kulturrådets styrelse beslutat ge 1,24 miljarder kronor i höjt stöd till regional kulturverksamhet.

– 41 miljoner är mycket pengar för oss. Det går säkert att göra väldigt bra saker av det, säger Johnny Svahn, ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Pengarna ska gå till scenkonst, bild och form, musei-, biblioteks- och filmverksamhet, föreningsarkiv och hemslöjdskonsulenternas verksamhet.