Malmqvist inträdde i Svenska Akademien 1985 och efterträdde litteraturforskaren Henry Olsson på stol nummer fem.

"Göran Malmqvist gjorde en ovärderlig insats som förmedlare av kinesisk litteratur till en svensk publik", skriver Akademien i ett pressmeddelande.

Akademiens tidigare ständige sekreterare Anders Olsson sörjer Göran Malmqvists bortgång. Olsson beskriver honom som en människa med både temperament och integritet:

Han var en otroligt vital människa, som sade sin mening rakt ut. Han var orädd och temperamentsfull på alla sätt och vis, delaktig i allt vi gjorde i Akademien. Jag uppskattade hans mod kolossalt under krisens allra värsta skede. Trots svåra smärtor kom han hela tiden till våra möten – det var helt enastående att se det, säger han.

"Djupt uppskattad vän"

Den nuvarande ständige sekreteraren Mats Malm hann knappt träffa Malmqvist.

Jag kom in i januari och han hade problem med hälsan. Men jag har förstått att han var en väldigt djupt uppskattad vän och kollega, sorgen är stor bland ledamöterna. Det är verkligen jättetråkigt, jag hade glatt mig så åt att få lära känna honom, säger han.

Mats Malm beskriver Malmqvist som "enormt viktig" för Akademiens arbete.

Hans expertis täckte in ett område som var helt centralt, hans eget författarskap och hans omdömes kraft var fantastiskt stora. Det är en stor förlust.

Akademien hann aldrig bli fulltalig, men det blir enligt Mats Malm ett senare bekymmer.

Vi får smälta detta nu och i första hand tänker vi nu på honom och saknar honom.

"Inget svårt språk"

Göran Malmqvist föddes 1924 i Jönköping och växte upp i skånska Kullabygden. Han var språk- och litteraturforskare samt professor i sinologi. Hans forskning kom till stor del att inrikta sig på klassisk kinesisk filologi, syntax och semantik.

Han har översatt ett stort antal kinesiska praktklassiker till svenska, och Nobelpristagaren Tomas Tranströmer till kinesiska.

De kinesiska studierna började han 1946 vid Stockholms högskola.

Jag tycker fortfarande att det är roligt. Det är ett så annorlunda språk, jag lär mig något nytt varje dag. Men det är inget svårt språk. Det är lätt att lära sig att tala kinesiska. Jag skrev om det i boken “Kinesiska är inte svårt” 1974, sade han till TT inför sin 95-årsdag i juni.