På tisdagen invigs utställningen "1 till 100" på galleri Offkonsten! c/o Teatergalleriet. Här visas fram till 3 maj ett axplock av den konst som ska placeras i sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad. Den benämns ibland J-huset, men ska officiellt få namnet Ingång 100.

Bygget av den 60 000 kvadratmeter stora byggnaden längs Dag Hammarskjölds väg har pågått i flera år och beräknas kunna slutföras under 2018. Ingång 100 ses som hörnpelaren i projektet Framtidens Akademiska, och en procent av byggkostnaden har i vanlig ordning gått till konstnärlig gestaltning.

– Det motsvarar 23 miljoner kronor som vi har använt till samtida konst, både projekt som är dirrekt kopplade till byggnaden och inköpta separata verk, berättar Eva Rosengren, projektledare för offentlig konst i Region Uppsala.

Artikelbild

Ellen Ehk är konstnären bakom "Rivers stone 2" i stengods.

Hon anar att vissa tycker att det är en hög summa och jämför därför med vad exempelvis en enda magnetkamera kostar i inköp – 50 miljoner kronor.

– Det är lätt att tycka att konsten kostar för mycket, men jag tror att den kan göra stor skillnad. Hur skulle det se ut med ett helt kalt sjukhus utan konst på väggarna? frågar Eva Rosengren sig.

Hon menar att konsten har en stor symbolverkan och att den för människor i nöd och kris många gånger är oerhört viktig.

Patienter, personal och besökare kommer att mötas av en blandning av måleri, fotografi, skulptur och konsthantverk. Det är en del av dessa verk som nu visas på utställningen. Men inom budgeten ryms också satsningar på konstprojekt som är direkt kopplade till byggnaden och dess interiör.

Artikelbild

– Det är ju en riktigt stor byggnad så vi har fått koncentrera oss på de mest offentliga delarna där många människor rör sig och kan ta del av den konstnärliga gestaltningen. På de platserna har vi främst satsat på byggnadsintegrerade projekt, säger Eva Rosengren.

Inne på avdelningarna ligger fokus på väntrum och personalrum. Där har Region Uppsalas konstvetare försökt att jobba med både motiv och färger som kontrasterar mot den övriga miljön. Alla inköp har godkänts av en vald konstgrupp med representanter från sjukhuset.

Artikelbild

"Äppelträdet blommar", heter Gunnar Larssons tavla i akryl och olja.

– Vi har enbart jobbat med professionella konstnärer, både nationella och internationella, säger Eva Rosengren.

Inget särskilt fokus på uppländska konstnärer?

– Nej, vi har inget sådant uppdrag. Den konstnärliga gestaltningen ska rikta sig till alla, inte bara länsborna. Vår enda ledstjärna har varit att det ska vara samtidskonst av hög kvalitet.

När det gäller den fasta konsten nämner Eva Rosengren bland annat ett ljusprojekt längs väggarna i aulan ovanför huvudentrén. Där har arkitekter och konstnärer arbetat integrerat med gott resultat.