Förra veckan meddelade kultur- och idrottsminister Amanda Lind att kulturen och idrotten får ett stödpaket på 500 miljoner vardera till följd av det rådande coronaviruset.

Lind berättar att de för en dialog med Riksidrottsförbundet om hur pengarna ska fördelas.

Vi tänker att det är våra expertmyndigheter som ska sköta fördelningen, säger hon.

Men när det kommer till kulturbranschen har de inte utsett en ansvarig myndighet.

På kultursidan är det inte klart exakt hur, men vi har Kulturrådet och Konstnärsnämnden till exempel, som vi ser framför oss skulle kunna fördela de här medlen. Det finns väldigt många aktörer, föreningar, arrangörer och enskilda kulturskapare som har drabbats väldigt hårt ekonomiskt, där håller vi på att titta på detaljerna, säger Amanda Lind till Morgonstudion.