Amerikansk dramatik hör inte direkt till vanligheten. Något som den lokala frigruppen Teater C vill råda bot på med en amerikansk teaterfestival, som de valt att kalla American Dreams.
– Det är en idé som jag haft under de tre år som Teater C spelat olika amerikanska pjäser. Intresset kommer sig av att jag utbildat mig i USA och att jag ville hitta ett sätt att få ihop dessa två världar, säger skådespelaren Andrea Geurtsen som tillsammans med Dag Thelander arrangerar festivalen.

Under två festivaldagar, 5–6 april, spelas en blandning av amerikansk dramatik av gruppen själv men också av den inbjudna amerikanska frigruppen The fishtank studio från Kansas City. En grupp som Andrea Geurtsen jobbade med då hon utbildade sig i USA och som i storleksordning är jämförbar med Teater C.
– De kommer att spela Elegy for a lady av dramatikern Arthur Miller, som de flesta nog förknippar med En handelsresandes död. Det här en mindre känd pjäs som han skrev i slutet av sitt liv, berättar Andrea Geurtsen.

Det Teater C bjuder på är uppsättningar av David Auburns pjäs Bevis, Lanford Wilsons Tally´s Folly och David Ives Allt är möjligt. En blandning av två snabba komedier, ett dramatiskt relationsdrama och en kärlekshistoria med många förvecklingar. Pjäser som Andrea Geurtsen själv har översatt till svenska.
– När jag kom tillbaka till Sverige började jag översatta favoritpjäser som jag sett eller jobbat med under min tid i USA för att kunna sätta upp i Sverige. Och att nu få chansen att spela alla tre pjäser under en och samma kväll – det känns fantastiskt, säger Andrea Geurtsen.