I år kommer närmare 80 konstnärer och musiker att medverka i det digra programutbudet som sträcker sig en bit in i oktober. Dessutom blir det i vanlig ordning lördagsyoga hela sommaren med undantag för midsommardagen.

Bland årets gäster märks musikerna Eva Hillered och Coste Apetrea samt författarna Kjell Eriksson, Åsa Stenberg och Jan Winter.

Ett antal konstutställningar står också på agendan. Labanskolans elever och personal har redan tjuvstartat med en expo 10–15 maj. På lördag 18 maj, när säsongen officiellt invigs, tas stafettpinnen över av konstnärerna Peter Östlund, Lena Billingskog, Martina Sandgren och Helena Dahlström.

För musiken i helgen står Uppsala spelmanslag samt Elin Lyth & Le Lac Long 814. (UNT)