Domkyrkoorganisten Olle Johansson i Uppsala går i pension - ingalunda obemärkt. Lördag 10 november sjunger Katedralsångarna verk av Olle Johansson med Andrew Canning vid orgeln och Johansson själv i dirigentposition.

Uppsala katedralsångare är Olle Johanssons skötebarn. Han startade gruppen för fyra år sedan med fyra röster i varje stämma.
- Jag tänkte att folk skulle få en möjlighet att sjunga lite mer solistiskt. Katedralsångarna är kyrkans mest kvalificerade ensemble, säger han.
När Olle Johansson blev domkyrkoorganist i Uppsala, hade han arbetat 25 år i Engelbrekt i Stockholm. Under den tiden komponerade han mycket.
- Ibland till bibeltexter ibland till texter av folk i församlingen, präster, kyrkoherdar.

Ett urval ur det materialet bildar lördagens konsert. Där finns satser ur en hembygdsmässa för Engelbrektskyrkan, ur ett rekviem för döda präster, beställt av biskopen Caroline Krook och med text av henne, och musik från ett stort projekt där Stockholms alla kyrkomusiker fick skriva musik till olika söndagar.
- Vi gör också ett verk med titeln Hör tystnaden. Där har jag skrivit musik till två texter av Dom Helder Camara och tre av en holländsk poet.

Vad kommer Olle Johansson att minnas särskilt från sin tid i Uppsaladômen?
- Ruffattiorgeln blir det förstås. Och katedralsångarna, säger han.
Ruffattiorgeln är orgeln med den blå fasaden i Domkyrkans norra tvärskepp. Den invigdes 2009.

Musiken vid lördagens eftermiddagskonsert kommer att bjuda på såväl mjuka pianissimon som kraftfulla utbrott. Det blir körsång både med och utan orgel.
Olle Johansson lämnar vid nyår över till sin efterträdare Ulric Andersson, kyrkomusiker, körpedagog och operasångare, som tjänstgör i Halmstad fram till dess, förutom att han har börjat sköta administrationen i Uppsala en dag i veckan sedan september.

Vad tänker Olle Johansson göra som pensionär? Förutom att det absolut första han gör är att spela i Domkyrkan på Nyårsdagen…
- Tänker… Det väntar jag med till dess. Men visst, jag hoppas få tillfälle att spela mer orgel, säger han.