I debatten och nyhetsrapporteringen bekrivs SD som ett invandringskritiskt parti. Asylpolitiken måste reformeras och flyktingmottagandet ska minimeras.

Håkan Holmberg, som är historiker och politisk chefredaktör på UNT, vill att människors kunskap om SD ska breddas. Partiet är invandringskritiskt, men det är inte kärnan i partiets politik. Det måste politiker och journalister förstå, anser han.

I en ny skrift - Den farliga mångfalden - förklarar han i vilken idétradition partiet säger sig höra hemma i. Han för läsaren tillbaka till Sverige vid det förra sekelskiftet då högern motsatte sig den allmänna rösträtten och där nationen var överordnad allt annat. Enligt Håkan Holmberg är det ett medvetet drag för att inte förknippas med 30-talets nazistiska och fascistiska rörelser i Europa.

När nationen är överordnad allt annat blir kulturell mångfald ett problem. På måndag håller han, Bengt Westerberg, före detta ledare för Folkpartiet, och Li Bennich Björkman, professor i statskunskap, ett samtal om SD:s världsbild på Stadsteaterns café.

– Enligt den fungerar bara demokrati och välfärd om alla människor har samma kulturella identitet. Det är inte möjligt att ha flera kulturella identiteter på samma gång, men det är möjligt att skifta till en svensk identitet om du har en annan bakgrund. Partiet tar sig rätten att avgöra vem som är svensk, säger Håkan Holmberg.

Han har gått igenom partiprogrammet, lyssnat på anföranden och läst intervjuer med partiets främsta företrädare för att ringa in partiets ideologi. Begreppet ras används inte som det gjorde av föregångaren Bevara Sverige Svenskt (BSS) som var uttalat nazistiskt. Ras har ersatts av kultur.

– Hos nazismen finns dyran av en stark ledare, våldsromantik och att vissa grupper ska bort från jordens yta. Det finns inte hos SD. Gemensamt är en sorts radikal konservatism.

Enligt Håkan Holmberg pekar SD ut islam som det stora hotet mot Sverige. Det gör man genom att spela på känslor och schabloner.

– Man påstår att muslimer inte vill integrera sig, att de föder för många barn. Det är givetvis trams. Partiet känner obehag inför det som hotar enhetligheten. Orsaken till att partiet inte pekar ut judar som ett hot är uttalat att den gruppen är så liten, säger Håkan Holmberg.