– Det är oförskämt att behandla oss så illa för att vi är hjälplösa. Sluta spara småpengar och slösa miljarder, säger pensionerade kamreren Erik Sjögren, 95.
Han är en av storläsarna på Karl-Johansgårdarna i Uppsala.  Hela dagarna ägnar han åt läsning.
– Varenda minut, så länge jag orkar. Helst läser jag historiska skildringar och bra deckare, numera mest böcker med större stil och med hjälp av bladvändaren. Men jag lyssnar också på talböcker.

Tidigare finansierade kulturnämnden bibliotekens uppsökande verksamhet inom kommunen. Under 2010 och 2011 har finansieringen legat hos äldrenämnden, som nu har beslutat att säga upp avtalet med biblioteket från och med november.
– Vi har haft väldigt bra snurr på det här, men nu måste vi samla ihop bokvagnar, böcker och temalådor från äldreboenden och träffpunkter, säger bibliotekarie Marita Arvidson, enhetschef för den uppsökande verksamheten.
Bibliotekarie Malin Pennlöv följer med UNT till Erik Sjögren och visar bokvagnen och en trave lådor med böcker som finns på Karl-Johansgårdarna.
 – Malin, det blir katastrof för mig om bokservicen försvinner och jag inte har nya böcker att läsa eller lyssna på, säger Erik Sjögren, som dels sitter i rullstol, dels bara har en arm förlamad efter en stroke och en kort brukbar armstump på andra sidan och inte kan – eller vill – göra så mycket annat än läsa om dagarna.

Malin Pennlöv förklarar att det inte enbart är enskilda läsare som Erik Sjögren som drabbas, utan också dementa i läsgrupper och personer som deltar i högläsning vid olika träffpunkter inom äldreomsorgen. Storstilsböcker och inlästa böcker i Daisysystemet tillhandahålls dessutom just från biblioteken.
Kommunalrådet Ebba Busch (kd) är ordförande i äldrenämnden.
– Vi fattade beslutet redan i juni. Det handlar om 700 000 kronor per år. Vi har två motiveringar. Dels att ”Boken kommer”, som finansieras av kulturnämnden kvarstår, dels att det ingår i utförarnas uppdrag att tillgodose behovet av aktiviteter. Många vårdboenden har redan i dag små bibliotek med böcker som personer har lämnat ifrån sig. Jag ser ingen anledning till att vi ska betala extra för något som ligger i utförarnas uppdrag.

Marita Arvidson och Malin Pennlöv påpekar att ”Boken kommer” främst är verksamhet för personer som bor kvar i sina hem eller i alla händelser klarar att själva packa upp och packa boklådor med beställda böcker. På äldreboenden/vårdboenden behöver ofta även trägna bokläsare hjälp på olika vis i hanteringen av böckerna och kanske också service med högläsning.
– Nu tvingas vi försöka sluta avtal med var och en av de olika utförarna, säger Marita Arvidson.